Byt panel och vårda huset i decennier

Fasadrenovering och byte av fasad är en av de allra viktigaste försäkringar du ge din villa eller bostad mot fukt, mögelangrepp och angrepp av hussvamp. Med en välisolerat klimatskal och en fasad som är i god kondition har du också ett bra ytterskal som minskar risk för värmeförluster och hjälper till att effektivisera husets uppvärmning. Vänta inte för länge md att byta panel och ta hand om husets fasad. JPR Entreprenad har lång erfarenhet av renovering av villor och fastigheter. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring ditt hus mående.

När behöver husets panel bytas?

En husfasad av panel kan hålla länge. Självklart påverkar det var i landet huset finns, eftersom påfrestningar från väder och vind är en av de viktigaste orsakerna till att färg slits ned och fukt riskerar att tränga in i träet. Med kvalitetsträ och en panel som både har en grundmålning enligt skolboken och helst målas om vart tionde år, så kan en husfasad i träpanel hålla i mellan 20 och 30 år, ibland mer. Räkna dock med att byta ut enstaka brädor och se över fasaden regelbundet.

Tydliga tecken på att fasaden behöver bytas är när en större mängd brädor och brädpanel har blivit angripna av fukt och träet har fått mögelpåväxt som smular sönder träfibrer. Brädor som har svängt och roterar ut från huskroppen riskerar också att släppa in fukt och regnvatten till konstruktionen bakom träpanelen. Det är också ett tydligt tecken på att du bör byta brädor och kontrollera så att isoleringen bakom panelen är i god kondition.

Varför ska proffs byta husets panel?

Det går snabbt, effektivt och blir korret. I alla fall om du väljer ett byggföretag som både har snickare och rutinerade målare, där alla inte bara är skickliga hantverkare utan också har en rad olika fasadbyten i sin erfarenhetsbank. Det gör att du får korrekta bedömningar och förslag på lösningar som kan passa ditt hus eller din fastighet.

Vid fasadrenovering av träfasad, så är det också viktigt att träpanelen hanteras rätt innan den kommer upp på fasaden, att varje bräda är grundmålad och att du får en målning som håller över tid. Med utbildade och skickliga målare och snickare har du både besparat dig en hel del arbete, och försäkrat dig om att det är rätt gjort. JPR Entreprenad har bara erfarna målare hantverkare anställda; dessutom har du alltid garanti på vårt arbete. Det handlar också om att varje panelbräda monteras korrekt, så att träet inte riskerar att tappa formen under varma sommardagar eller kalla vinternätter. Trä är ett levande material, och för att skydda husets innandöme riktigt bra, är en korrekt montering avgörande. Det får du hos oss. Här kan du se exempel på uppdrag vi har löst!

Att renovera en fasad själv är fullt möjligt, men tänk på att det tar tid. Kanske mer än en semestermånad. Det handlar också om att du kan hitta överraskningar under renovering. Till-sammans med en hantverkare så får du kunskap att lösa eventuella problem och kan tryggt luta dig mot en erfaren kunskapsbank när du ska fatta beslut. JPR Entreprenad har lång erfarenhet av att renovera husfasader och har snickare som är duktiga på att få flyt i arbetsprocessen, kan bedöma träkvalitet och är noggranna både med konstruktionen bakom. Vill du passa på att tilläggsisolera? Fråga oss.

Är stående panel bättre än liggande panel?

Det beror helt på hur fastigheten eller din villa ser ut. En liggande träpanel kan trycka ihop intrycket av huset, vilket gör att ett lägre hus kan se större ut med stående panel. Det finns fördomar om att en liggande panel i större utsträckning kan bidra till att vatten tar sig in bakom fasaden, men om du frågar oss så handlar det mer om att panelen inte är rätt monterad och inte har vindskydd, eller att ändträet inte är behandlade och korrekt målade. En annan risk är att skarvning vid liggande panel kan innebära att mer fukt kan ta sig in bakom träet. Generellt är dock liggande panel lika bra på att avvisa fukt och regn, och har traditionsenligt använts i regioner som har mycket slagregn.

JPR Entreprenad har stor erfarenhet av montering av både liggande och stående panel. Kontakta oss för ett första samtal, så hjälper vi dig rätt. Hos oss får du råd, tydlig offert och ett avtal på jobbet som ska göras. Det ger dig trygghet genom hela processen.

​​​​​​​Vad kostar byte av träpanel på ett hus fasad?

Det beror helt på hur stor yta ditt hus fasad har. Tänk på att lock-panel, som innebär två lager av panel, kan bli dyrare än vad du tror. Här är det vanligt att glömma bort att arbetskostnaden också ökar eftersom det är mer material som ska monteras.

Goda råd vid färgsättning och färgval vid ommålning vid byte av fasad

Tänk på att du ska måla om med samma typ av färg som fasaden är målad med. Gammal färg ska skrapas bort och eventuellt kan en grundmålning behövas. Sätter du en ny fasad är grundmålning A och O för en fasad som kan hålla i decennier. Att slarva med det, är att kasta bort en renovering. Att använda kunniga och noggranna målare, som våra, är en investering som betalar sig i längden. Få det rätt målat direkt!

Läs mer om fasadmålning!

Hur tjock ska ytterpanel vara?

Det finns olika dimensioner och olika träprodukter att välja mellan när det är dags att byta panel. En vanlig dimension är 22 x 210 mm, men val av panel beror också på om du vill ha lock-panel, eller enkel panelsättning. JPR Entreprenad samarbetar med Beijer bygghandel och erbjuder träprodukter därigenom. Det ger dig ett stort urval och bra priser på material.