Fasadrenovering hos Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18


Projektbeskrivning

JPR Entreprenad fick uppdraget att genomföra en omfattande fasadrenovering hos Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18. Renoveringen inkluderade panelbyte och ommålning av samtliga fastigheter inom föreningen. Som totalentreprenör ansvarade JPR Entreprenad för att planera och utföra projektet från start till mål. Projektet pågår mellan april 2023 och september 2023 för att ge tillräckligt med tid för en noggrann och effektiv renovering. Totalt innefattar projektet 1600 kvm fasadyta.

Projektinfo


Uppdragsutförare
JPR Entreprenad
Projekttyp
Panelbyte och ommålning
Tidsintervall
april 2023 till sep 2023
Entreprenadform
Totalentreprenad
Beställare
Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18

Uppdraget

Syftet med fasadrenoveringen var att ersätta trasiga paneler och förnya fasadernas utseende hos Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18. JPR Entreprenad ansvarade för att demontera och byta ut de befintliga panelerna som var i dåligt skick eller skadade. Det var viktigt att panelbytet utfördes noggrant för att säkerställa att fasaden fick en enhetlig och professionell finish.

Utöver panelbytet utförde JPR Entreprenad en ommålning av samtliga fastigheter inom föreningen. Den befintliga färgen avlägsnades noggrant och ytan förbereddes för målning. En ny färg applicerades sedan på fasaderna för att ge en fräsch och uppdaterad utseende.

Projektgenomförande

JPR Entreprenad hanterade alla aspekter av projektet, inklusive materialinköp, anställning av arbetskraft, koordinering av arbetet och uppföljning av projektets framsteg. Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18 var beställaren och samarbetade nära med JPR Entreprenad under hela processen. De tillhandahöll all nödvändig information och säkerställde att renoveringen uppfyllde deras förväntningar och krav.

Projektets noggranna planering säkerställde att det slutfördes inom det angivna tidsintervallet och inom den budget som var avsatt för renoveringen. JPR Entreprenad gav kontinuerlig uppdatering och rapportering till Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18 för att hålla alla parter informerade om framstegen och eventuella utmaningar som uppstod under projektets gång.

Resultat och fördelar

Genom genomförandet av detta projekt fick Riksbyggen BRF Gävlehus nr 18 en förnyad och fräsch fasad samt en ökad livslängd på sina fastigheter. Renoveringen förbättrar fastigheternas utseende, hållbarhet och värde. Medlemmarna i föreningen får en trevligare boendemiljö något som bidrar både till medlemmarnas trivsel och till en ökning av fastigheternas värde på lång sikt.