Ombyggnation och kontorsanpassning i Gallerian Nian​​​​​​​

​​​​​​​

Projektbeskrivning

I tidsintervallet maj till november 2023 genomförde JPR Entreprenad en ombyggnad och kontorsanpassning för Niam Fastigheter. Projektet omfattade omstrukturering av en 2500 kvm stor avdelning till en effektivare och modern arbetsmiljö på ca 1600 kvm. Ombyggnaden inkluderade skapandet av nya kontorsrum, tysta arbetsutrymmen och konferensrum samt anpassningar av el, ventilation, styr- och datainstallationer.

Projektinfo


Uppdragsutförare
JPR Entreprenad
Projekttyp
Ombyggnad/renovering och Kontorsanpassning
Tidsintervall
Maj-Nov 2023
Entreprenadform
Totatlentreprenad​​​​​​​
Beställare
Niam fastigheter

Uppdraget

Som totalentreprenör hade JPR Entreprenad ansvaret för hela projektet, från planering och konstruktion till genomförande och slutleverans. Uppdraget inkluderade att samordna olika arbetsmoment, hantera underleverantörer och säkerställa att arbetet genomfördes enligt höga kvalitetsstandarder och inom angivna tidsramar.

Projektgenomförande

Projektgenomförandet inleddes med noggrann planering och samordning med Niam Fastigheter för att förstå deras specifika behov och önskemål. JPR Entreprenad arbetade nära beställaren för att skapa en ombyggnadsplan som minimalt skulle påverka verksamheten under pågående arbete. Genom att etablera tydliga avspärrningar och följa en strukturerad tidslinje lyckades man säkerställa att den dagliga driften kunde fortgå med minimala störningar.

​​​​​​​Under genomförandet koordinerade JPR Entreprenad olika faser av arbetet, inklusive rivning, byggnation av nya väggar och utrymmen, installation av el- och datainfrastruktur samt anpassning av ventilationssystemet för att optimera arbetsmiljön. Kontinuerlig kommunikation och samarbete med Niam Fastigheter säkerställde att eventuella justeringar eller önskemål kunde hanteras smidigt.

Resultat och fördelar

Det färdiga resultatet av kontorsanpassningen överträffade förväntningarna. Den ombyggda avdelningen erbjöd nu en mer optimerad och funktionell arbetsplats för Niam Fastigheters personal. De nya kontorsrummen, tysta arbetsutrymmena och konferensrummen skapade en mångsidig arbetsmiljö som främjade produktivitet och samarbete.

Slutkunden, Niam Fastigheter, drog nytta av flera fördelar. För det första hade de en mer effektiv och anpassad arbetsplats som mötte deras aktuella behov. Trots pågående ombyggnad kunde verksamheten fortsätta som vanligt, tack vare smarta avspärrningslösningar och nära dialog mellan JPR Entreprenad och beställaren. Den noggranna planeringen och samordningen resulterade i en problemfri övergång till den nya arbetsmiljön.
​​​​​​​
Sammanfattningsvis visade detta projekt på JPR Entreprenads förmåga att genomföra framgångsrika kontorsanpassningar även under pågående verksamhet. Genom att leverera högkvalitativa resultat och upprätthålla en öppen och kommunikativ process har de ytterligare stärkt sitt rykte som pålitlig totalentreprenör.