Stambyte

Vi har personal med lång erfarenhet av stambyten. Våra projektledare arbetar utefter väletablerade rutiner och processer för att säkerställa kvalité, säkerhet, miljö samt ett smidigt genomförande av upprättade tidplaner. Det är viktigt för både oss och för dom som bor i fastigheten.


Nedan beskrivs processen vid ett stambyte.


Steg 1. Möte 

Vi kommer ut på plats för ett möte där vi tillsammans går igenom era tankar samt förutsättningar för stambytet. Ni får självklart möjligheten att ställa

frågor och vi berättar mer om hur ett stambyte brukar gå till.

 

2. Anbud

För att Ni ska kunna fatta beslut så lämnar vi ett anbud som tydligt beskriver vad som ingår i stambytet, kostnader samt tidplan.


3. Genomgång av anbud

Efter det att Ni har haft tid att läsa igenom anbudet så bokar vi ett möte för genomgång av anbudet, de olika delmomenten i projektplan samt praktiska detaljer. Vi kommer även att presentera tilldelad projektledaren som även blir platsansvarig. Projektledaren blir styrelsens och boendes kontaktperson och ansvarar för genomförandet av projektplanen samt att våra kvalité, miljö och säkerhets policys efterlevs.

 
4. Beställning


Stambytet beställs och slutlig projektplan fastställs.

 

5. Information till boende

Vi tar hand om informationen till alla boende som skickas ut i god tid innan projektet startar. Informationen beskriver vad som ska göras, när det ska ske samt möjligheter och tillvägagångssätt för beställning av tillval som inte ingår som standard.

 

6. Personligt möte med boende

Vi bokar personliga möten med alla boenden för att förbesikta lägenheterna, presentera vad som ska göras samt ge möjlighet till dom boende att ställa frågor. Vi säkerställer även att inga boende eller egen personal kan bli skadade av farliga ämnen under arbetet.  

 

7. Tillfälliga duschar och toaletter

Vi upprättar tillfälliga toalett- och duschmöjligheter enligt föreningens önskemål och förutsättningar.

 

8. Rivning och nedmontering

Vi skapar skyddsbarriärer mot rum och utrymmen som inte berörs av stambytet. Vi täcker golv och plastar in extra ömtåliga allmänna ytor. Vi river med största försiktighet för att minimera skador samt att smuts och damm sprids i den del av lägenheten som inte berörs av stambytet. Avfallssortering enligt vårt ledningssystem för miljö och kvalitet.

 

9. Stambyte, uppbyggnad samt montering

Nya stammar monteras och därefter återställs relevanta golv, väggar och tak. Våtrumsintyg enligt GVK lämnas för dom nya kompletta badrummen vilket visar att badrummen är byggda enligt det regelverk som finns för att förhindra framtida fuktskador och andra problem. Våtrumsintyget är även viktigt ur ett försäkringsperspektiv. Våra samarbetspartners för VVS-installationer innehar och efterlämnar säker vatten intyg.


10. Städning

Vi avslutar arbetet med att ta bort skyddsbarriärer, skyddspapp och plast samt utför en avstädning.

 
11. Slutbesiktning

När projektet är klart avslutar vi med en slutbesiktning där opartisk besiktningsman deltar. Därefter genomförs ett möte med styrelserepresentanter vad gäller drift och skötsel enligt dom nya förutsättningarna.