Måleri 

Målerientreprenader

JPR Entreprenad AB utför stora och små målningsentreprenader åt Bostadsrättsföreningar och Företag vid renoveringar, ny och ombyggnationer. All vår personal jobbar utefter eget framtaget kvalitetsledningssystem med egenkontroller och materialspecifikationer och innehar ID06.
Exempel på målningsentreprenader:
  • Stamrenoveringar
  • Större renoveringsarbeten
  • Ny, om och tillbyggnationer

Måleri

JPR Entreprenad AB utför alla former av måleriarbeten såsom:
  • Spackling 
  • Målning invändigt 
  • Fasadmålning
  • Fönstermålning
  • Dörrmålning